AKTUALNOŚCI

Biuletyn informacyjny nr 1

Szczegółowe rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przyjętych w ramach spec ustawy.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8,objęci ubezpieczeniem chorobowym będzie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Aby uzyskać zasiłek należy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy, a osoby samozatrudniające prowadzące działalność gospodarczą składają bezpośrednio do ZUS. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS. Zasiłek przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. Natomiast jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

 

Kolejne informacje ukażą się niezwłocznie po ogłoszeniu aktów prawnych.

Linki zewnętrzne:

www.zus.pl

https://www.biznes.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 


Bollettino nr 1

Guida su soluzioni specifiche relative alla prevenzione, protezione e controllo di COVID-19, adottata secondo le specifiche della legge.

 

L`assegno aggiuntivo per cura di bambini

I genitori di bambini fino a 8 anni coperti dall'assicurazione malattia avranno diritto a un'indennità aggiuntiva in caso di chiusura imprevista della scuola materna, dell'asilo, della scuola o del club per bambini. Per ottenere il beneficio, è necessario presentare una dichiarazione al proprio datore di lavoro e i lavoratori autonomi che svolgono attività commerciali devono inviare direttamente a ZUS. Il modello della dichiarazione può essere scaricato dal sito web di ZUS. L'assegno è concesso per un totale di 14 giorni, indipendentemente dal numero di bambini bisognosi di cure. Tuttavia, se entrambi i genitori del bambino lavorano, un genitore può richiedere un'indennità aggiuntiva per l'assistenza all'infanzia. Possono anche condividere l'assistenza all'infanzia entro il limite di 14 giorni. L'indennità di assistenza supplementare è concessa nella misura dell'80% della base di valutazione dell'assegno.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate immediatamente dopo la pubblicazione di atti legali.

Link esterni:

www.zus.pl

https://www.biznes.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/koronawirus

AdresAl. Jana Pawła II 80 lok. C32
00-175 Warszawa
(wejście od ulicy Dzikiej)

Telefon++48 22 4040936

E-mailbiuro@euro-team-group.com

Godziny pracyPon - Piątek, 8:00 - 16:00

Więcej