AKTUALNOŚCI

Biuletyn informacyjny nr 4

Przesunięcie terminów wpłat.

Stan na 8 kwietnia 2020 r.

1)      Pracodawca może skorzystać z prolongaty terminu przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (przychodów z umów o pracę, umów cywilno-prawnych, z tytułu „powołania”) - PIT-4 pobranego w marcu i kwietniu. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja 2020 r. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.;

 

2)      Pracodawca będący mikro-przedsiębiorcą, zgłaszający do ZUS na 29.02.2020 nie więcej niż 9 osób (z tytułu umowy o pracę, umów cywilno-prawnych), prowadzący działalność przed 01.02.2020, może skorzystać z pomocy antykryzysowej w zapłacie składek ZUS przez 3 miesiące, ale musi złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek.

 


 

Bollettino n. 4
Rinvio delle date di pagamento.
8 aprile 2020.

1) Il datore di lavoro può usare il beneficio di proroga del termine per l'inoltro degli anticipi delle imposte sul reddito delle persone fisiche (redditi da contratti di lavoro, contratti di diritto civile, altri tipi) - PIT-4 raccolti in marzo e aprile. L'anticipo della tassa, può essere effettuato entro il 1 ° giugno 2020 anziché entro il 20 aprile e il 20 maggio 2020;


2) Il datore di lavoro, un microimprenditore, che registrato pressoZUS entro il 29/02/2020 non più di 9 persone(contratti di lavoro, contratti di diritto civile), che opera da almeno dal 01/02/2020, può utilizzare l'assistenza anti-crisi nel pagamento dei contributi ZUS per 3 mesi, ma deve presentare una domanda di esenzione dal pagamento dei contributi.

AdresAl. Jana Pawła II 80 lok. C32
00-175 Warszawa
(wejście od ulicy Dzikiej)

Telefon++48 22 4040936

E-mailbiuro@euro-team-group.com

Godziny pracyPon - Piątek, 8:00 - 16:00

Więcej