AKTUALNOŚCI

Od 1 stycznia 2017 wchodzi nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

1)     Rozszerzenie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących usług budowlanych, procesorów oraz niektórych towarów w tym złota (o próbie niższej niż 325 tysięcznych), srebra i platyny. Ponadto od 2017 r. ma zostać rozszerzony zakres odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązanie podatkowe dostawcy poprzez objęcie nią transakcji:
 
  • dyskami twardymi (dyski HDD),
  • pamięciami półprzewodnikowymi SSD (dyski SSD),
  • folią typu stretch.
 
2)     Ograniczenie możliwości stosowania kwartalnych rozliczeń VAT. Od 1 stycznia 2017, korzystać będą mogły wyłącznie małe podmioty, czyli podatnicy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1,2 mln euro.
 
3)     Powstanie również nowy wymóg tak zwanych „e-deklaracji” i będzie dotyczyć ma podatników:
 
  • zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
  • będących dostawcami/nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia,
  • zobowiązanych (zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
4)     Zmiany w zakresie rejestracji podatników VAT oraz ich weryfikacji, dotyczą głownie zmiany w art. 96 ustawy o VAT. Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników zwolnionych (którzy złożyli VAT-R), jako "podatnika VAT zwolnionego" i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie. W nowo dodanym do art. 96 ust. 4a ustawy o VAT wskazano, że naczelnik urzędu skarbowego nie dokona rejestracji podmiotu bez konieczności jego zawiadamiania, jeżeli:
 
  • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
  • lub podmiot ten nie istnieje, mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo jego pełnomocnikiem, 
  • lub podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.
 
5)     Ponadto Naczelnik urzędu skarbowego, będzie miał możliwość szybszego wykreślenia podatnika z rejestru VAT, po negatywnej weryfikacji. Wykreślenie podatnika z rejestru nastąpi, jeśli okaże się, że na przykład podatnik taki nie istnieje lub mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo z jego pełnomocnikiem albo podane w zgłoszeniu rejestracyjnym dane okażą się niezgodne z prawdą. Ma to również zastosowanie w przypadku niezgodności z prawdą danych podanych przez podatnika w złożonej przez niego aktualizacji VAT-R.
 
6)     Dodatkowo polecam do zapoznania się z wyrokiem NSA z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt I FSK 1466/14, odnośnie siedziby spółki i miejsca, w którym podatnik nie prowadził działalności gospodarczej, które można uznać za tworzenie formalnych pozorów jego istnienia. W szczególności zachodzi takie ryzyko w przypadku "wirtualnego biura", kiedy pod wskazanym adresem nie znajduje się dokumentacja podatkowo-księgowa, podatnika.
 
7)     Wykreślenie z rejestru podatników VATUE. W związku z wprowadzonymi do art. 97 ustawy o VAT zmianami, organ podatkowy wykreśli podatnika z rejestru podatników VAT UE, gdy za 3 kolejne miesiące lub 1 kwartał złoży on deklaracje, w których nie wykaże sprzedaży oraz nabyć towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, a także, gdy przez okres 3 kolejnych miesięcy nie złoży informacji VAT UE. Zmiana w art. 97 ust. 16 ustawy o VAT dotyczy wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT UE, a w konsekwencji wykreślenia go jako podatnika VAT.
 
8)     Rejestracja podatnika do podatku VAT przez pełnomocnika. Dodatkowo wprowadzono ust. 4b w art. 96 ustawy o VAT, w przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500.000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.
 
9)     Obowiązek przekazywania ewidencji VAT w formie JPK. Mali i średni przedsiębiorcy są zobligowani do przekazywania ewidencji VAT w formie JPK za miesiące przypadające od 1 stycznia 2017 r., natomiast dla mikro-przedsiębiorców taki obowiązek powstanie od 1 stycznia 2018 r. Zwolnieni z obowiązku prowadzenia i przekazywania ewidencji VAT w formie JPK, o której stanowi art. 109 ust. 3 ustawy, posiadają podatnicy VAT zwolnieni z VAT,  m.in. na podstawie art. 43 ustawy o VAT. 
 
Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)
Ustawa z dnia 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024)
 
Pozostałe przepisy zakładają m.in. podniesienie limitu wartości sprzedaży (do 200 tys. zł) dla zwolnienia podmiotowego, utrzymanie podwyższonych stawek VAT (8 i 23 proc.) do końca 2018 r. oraz zwiększenie sankcji grożących osobom biorącym udział w oszustwach podatkowych.

AdresAl. Jana Pawła II 80 lok. C32
00-175 Warszawa
(wejście od ulicy Dzikiej)

Telefon++48 22 4040936

E-mailbiuro@euro-team-group.com

Godziny pracyPon - Piątek, 8:00 - 16:00

Więcej