AKTUALNOŚCI

Zmiany z zakresu prawa pracy i przepisów powiązanych od 1 stycznia 2017 roku

1)      Nowe obowiązki w sprawie kwoty zmniejszającej podatek.

Gdy dochód pracownika w 2017 r. przekroczy kwotę:  85 528 zł, pracodawca powinien od następnego miesiąca przestać potrącać kwotę zmniejszającą podatek, czyli: 556,02 zł rocznie, a miesięcznie 46,33 zł. Od 2017 r, wpisano do ustawy o PIT generalną zasadę, że u podatników, których dochody przekroczą pierwszy przedział skali podatkowej (85 528 zł), nie pomniejsza się zaliczki o tę kwotę (nowy art. 27 ust. 1b pkt 2). W praktyce, będzie to wyglądało tak, że zakład pracy „pomniejszy zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek także w miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Następnie, począwszy od kolejnego miesiąca, nie zastosuje 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

 

2)      Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiera szczegółową treść świadectwa pracy; sposób i tryb wydawania świadectwa pracy; sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy;  pomocniczy wzór świadectwa pracy. Dziennik Ustaw z 30 grudnia 2016 r., pod poz. 

 

3)      Podniesienie stawek minimalnych wynagrodzenia.

W związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1tycznia 2017 r. do 2.000,- zł brutto , wzrośnie także minimalna stawka godzinowa - do 13 zł.

Ponadto, nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę niesie istotne zmiany w umowach-zleceń i  świadczenie usług. Wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia nie było ono niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Zleceniobiorca będzie miał roszczenie o wypłatę tej stawki nawet jeżeli w umowie określono kwotę wynagrodzenia na niższym poziomie. W przypadku gdy zlecenie zostanie przyjęte do wykonania wspólnie przez kilka osób, stawka minimalna odnosić się będzie do każdej z nich.

 

4)      Prowadzenie ewidencji czasu pracy.

W związku koniecznością zapewnienia minimalnej stawki godzinowej, od 1 stycznia 2017, należy prowadzić ewidencję czasu pracy w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej dla osób fizycznych zatrudnionych na umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług.

AdresAl. Jana Pawła II 80 lok. C32
00-175 Warszawa
(wejście od ulicy Dzikiej)

Telefon++48 22 4040936

E-mailbiuro@euro-team-group.com

Godziny pracyPon - Piątek, 8:00 - 16:00

Więcej