KONTAKT

EURO-TEAM ACCOUNTANTS Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 80 lok. C32 (wejście od ulicy Dzikiej)
00-175 Warszawa

NIP: 5252275035
REGON: 015518455
KRS: 0000165959
Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Tel: ++48 22 4040936
E-mail: biuro@euro-team-group.com


Zgoda na przetwarzanie danych. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu mail) w rozumieniu art. 6 ust. 1 RODO, w celu uzyskania jednorazowej oferty handlowej biura rachunkowego Euro – Team Accountants Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Informacje o prawie do wycofania zgody: informujemy, że w każdym momencie może Pan/i odwołać niniejszą zgodę, na przetwarzanie danych, wysyłając informację na adres mail: biuro@euro-team-grouo.com, o treści: „wycofuję moją zgodę na przetwarzanie danych” Administrator: Euro – Team Accountants Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 80 lok. C-32, 00-175 Warszawa, NIP: 5252275035, REGON: 015518455, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr.: 0000165959.