OFERTA

Naszym klientom oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie:

 
Obsługa podatkowo-księgowa:

·        Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

·        Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów w pełnym zakresie,

·        Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

·        Prowadzenie ewidencji srodków trwałych i wyposażenia oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,

·        Sporządzanie deklaracji podatkowych,

·        Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

·        Rozliczanie z Urzędem Skarbowym,

·        Udzielanie porad i wyjaśnień księgowo - podatkowych,

 

Obsługa kadrowo-płacowa oraz rozliczenia z ZUS:

·        Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

·        Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od pracowników i składek ZUS,

·        Sporządzanie deklaracji podatkowych ZUS, informacji dla pracowników, raportów do GUS,

·        Sporządzanie dokumentów administracji kadrowej,

·        Prowadzenie kartotek danych osobowych, płacowych, teczek osobowych pracowników,

·        Przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,

·        Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilno-prawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),

·        Konsultacje z zakresu Kodeksu Pracy,

 

Czynności dodatkowe:

·        Rozliczanie delegacji zagranicznych,

·        Rejestracja, likwidacja i zmiany dotyczące firmy w urzędach, KRS-ie,

·        Zaświadczenia o niezaleganiu  ZUS,

·        Zgłaszanie w odpowiednich urzedach (PIS, PIP).

  
        Dewizą naszej działalnosci jest życzliwość w stosunku do klienta i pełne utożsamianie się z jego interesami, wysoki poziom merytoryczny i jakość obsługi oraz dbałość o bezpieczeństwo i poufność przekazywanych informacji na każdym etapie współpracy.


AdresAl. Jana Pawła II 80 lok. C32
00-175 Warszawa
(wejście od ulicy Dzikiej)

Telefon++48 22 4040936

E-mailbiuro@euro-team-group.com

Godziny pracyPon - Piątek, 8:00 - 16:00

Więcej