POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Oświadczenie Procesora w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych dotyczących prowadzenia rozliczeń kadrowo-płacowych


przez biuro rachunkowe


"EURO-TEAM ACCOUNTANTS" Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80 lok. C32, 00-175 Warszawa
REGON 015518455 NIP 525-22-75-035


Niniejszym oświadczam i informuję, jak następuje:


1. Wszystkie Państwa informacje stanowiące dane osobowe są przetwarzane zgodne z obowiązującym prawem tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2. Wszystkie Państwa dane stanowiące dane osobowe, będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z realizacją zawartych umów na prowadzenie ksiąg rachunkowych zawierających świadczenie usług kadrowo – płacowych oraz w niektórych przypadkach w celu rozliczeń podatkowych. Dane będą adekwatnie stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
3. Ponadto działania związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą być podejmowane jedynie na żądanie osoby, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby lub wynikające z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami.
4. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowań, zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy.
5. Zapytania i uwagi związane z działaniami biura rachunkowego Euro-Team Accountants Sp. z o. o., które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej: biuro@euro-team-group.com.
6. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami biura rachunkowego, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefonicznie: (22) 531 03 00 lub Infolinia: 606-950-000, mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

Agnieszka B. Więcek
Prezes Zarządu

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych


AdresAl. Jana Pawła II 80 lok. C32
00-175 Warszawa
(wejście od ulicy Dzikiej)

Telefon++48 22 4040936

E-mailbiuro@euro-team-group.com

Godziny pracyPon - Piątek, 8:00 - 16:00

Więcej