AKTUALNOŚCI

Komunikat o split payment

 

Komunikat o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Wprowadzenie od dnia 1 lipca 2018 r, mechanizmu „split payment”

 

Mechanizm „split payment” – „podzielonej płatności” polega na dokonywaniu płatności przez nabywcę towaru lub usługi w dwóch częściach – wykonujemy dwie czynności:

  1. pierwsza czynność, polega na dokonaniu zapłaty kwoty netto sprzedaży, która może być dokonana przelewem, na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub w inny sposób (np. gotówką),

  2. druga czynność, polega na zapłacie kwoty podatku VAT, czyli pozostałej części zapłaty na specjalny rachunek bankowych VAT, dostawcy towaru lub usługi.

Wprowadzenie mechanizmu „split payment”, ma służyć uniknięciu odpowiedzialności podatkowej przez nabywcę w szczególnych przypadkach o których mowa w dziale Xa, ustawy o VAT oraz sankcji, określonych wart. 112b i art. 112c ustawy. Zdaniem ustawodawcy „Płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa V AT naliczonego nabywców.”

UWAGA !

  1. Wyżej wymieniona zmiana ustawy nie dotyczy konsumentów, towarów i usług.

  2. Mechanizm „split payment” stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w transakcjach między przedsiębiorcami.

Podstawa prawna:

Art. 108 litera a do d, ustawy o VAT

AdresAl. Jana Pawła II 80 lok. C32
00-175 Warszawa
(wejście od ulicy Dzikiej)

Telefon++48 22 4040936

E-mailbiuro@euro-team-group.com

Godziny pracyPon - Piątek, 8:00 - 16:00

Więcej